Obchodní podmínky

 

 Jak to u nás chodí

Obchodní podmínky internetového obchodu www.voskuju.cz (Markéta Endrštová, Čelakovského 697, 26901 Rakovník, tel: +420 605 414 594, e-mail voskuju@voskuju.cz, IČO 06598714, DIČ CZ7662180218, zapsána u živnostenského odboru Městského úřadu Rakovník, č.j. ŽÚ/3439/2017/4 a ŽÚ/95/2020/3) dále jen "prodávající"

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím,jako provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, tedy objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

Ujasnění pojmů

 

-"prodávající" : Markéta Endrštová, Čelakovského 697, 26901 Rakovník

 

-"kupující" tj. "objednatel" : fyzická nebo právnická osoba nebo osoba prokazatelně oprávněna zastupovat firmu a je vyplněna v objednávce (daňovém dokladu) pod hlavičkou "dodací adresa" ( fakturační údaje) v poli " jméno a příjmení"

 

-"zboží" : položky specifikované v objednávce ( daňovém dokladu). V internetovém obchodě www.voskuju.cz se obecně jedná o ručně malované kraslice a svíčky horkým voskem.

 

Zboží a ceny

Informace o zboží včetně cen jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Prodávající není plátcem  DPH.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Doprava a platba 

Zboží je odesíláno Českou poštou. Poštovné a balné činí 150 Kč.

Možnosti platby:

1. Bankovním převodem na účet Poštovní spořitelny číslo 134604088/0300. Cena poštovného a balného je 150 Kč.

2. Dobírkou - cena za poštovné a balné je v tomto případě navýšena o 17,- Kč ( =167,-) protože služba je zpoplatněna Českou poštou.

3. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.shoptetpay.com. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen dle aktuálních ceníků dopravce.

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 134604088/0300 vedený u Poštovní spořitelny
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
  • dobírkou v hotovosti při předávání zboží 
  • v hotovosti při osobním odběru

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  •  na poštu v případě volby - balík na poštu
  • osobním odběrem 
  • Zásilkovna za cenu 69,- ( platí obchodní podmínky Zásilkovna ).

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. 

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad  přiložen k dodávanému zboží.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Zboží vyrobené na zakázku nelze vracet.

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu voskuju@voskuju.cz.

Dále kupující doručí zboží na adresu prodávajícího ( Markéta Endrštová, Čelakovského 697, 26901 Rakovník) do 14 dnů od odeslání e-mailu s  informací o odstoupení od smlouvy  a to na vlastní náklady. Peníze za vrácené zboží  obdrží kupující na uvedený účet ( 134604088/0300) do 14 dnů ode dne doručení zboží zpět prodávajícímu.

Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, prodávající vrací vždy jen cenu zboží.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být kompletní a musí být přiložen doklad o zaplacení (faktura) či jeho kopie.

Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučuji kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plenění je tedy v tomto případě na kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Přísušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím. 

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným používáním či skladováním výrobku. Vady vzniklé přepravcem je nutno uplatnit do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží.

V případě reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího na e.mail voskuju@voskuju.cz. Prodávající odpovíkupujícímu do 14 dnů od obdržení podnětu k reklamaci.Kupující bude vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Po obdržení zboží prodávající vyhodnotí oprávněnost reklamace - pokud zboží obsahuje výrobní vady, vrátí kupujícímu na účet plnou částku za reklamované zboží ( nikoli za poštovné).

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení sdělení a zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Popis a údržba zboží

Výrobky prodávané obchodem www.voskuju.cz jsou ručně malované voskem, každý jeden kus je tedy originál. Výrobky poškozuje vysoká teplota, vzor se pak může rozmazat. V případě svíček vzor ubývá současně s hořící svíčkou.

Při manipulaci se svíčkami je zapotřebí dodržovat bezpečnost a nezapomínat, že jsou zde jistá nebezpečí!!

! Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru!

! Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat!

! Mezi svíčkami vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost!

! Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit!

! Neumísťujte svíčky do průvanu!

! Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla!

! Umísťujte svíčky ve svislé poloze! 

! Před zapálením upravte knot na cca 1 cm!

! Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho!

! Vždy používejte svícen!

! V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně!

 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.1.2020